ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών: 10 κριτήρια επιλογής


  1. Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από επίσημο κρατικό φορέα στην ειδικότητα του και μέλος αντίστοιχου αναγνωρισμένου συλλόγου του επαγγέλματός του, να είναι δηλαδή πιστοποιημένος ντετέκτιβ.
  2. Θα πρέπει να λειτουργεί εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου.
  3. Να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Ρωτήστε τον ντεντέκτιβ για τους τομείς της έρευνας του και επιλέξτε ερευνητή εξειδικευμένο για την υπόθεση που τον χρειάζεστε.
  4. Θα πρέπει να διαθέτει υψηλή ικανότητα συλλογής πληροφοριών, μέσω των μεθόδων έρευνας, να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις και να έχει οργανωτικές ικανότητες ώστε να παρακάμπτει τα εμπόδια. 
  5. Να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνογνωσία έτσι ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης.
  6. Να έχει καλή φήμη.
  7. Να είναι ενήμερος για τις τελευταίες εξελίξεις του τομέα του.
  8. Να έχει σημαντικές επικοινωνιακές ικανότητες πλεονέκτημα που βοηθά ιδιαίτερα στη συλλογή τεκμηριωμένων αποδείξεων.
  9. Να διέπεται από τις αρχές της εχεμύθειας, της υπευθυνότητας, της διακριτικότητας και να λειτουργεί με ακεραιότητα και επαγγελματισμό.
  10. Να έχει την αποδοχή και την εκτίμηση των συναδέλφων του.

1 σχόλιο: